ბალანსი და მისი შევსების მეთოდები


Chinashop.ge - ზე რეგისტრირებულ ყველა მომხმარებელს საშვალება აქვს იქონიოს პერსონალური ბალანსი რომლის მართვაც და მასზე არსებული ოპერაციების ამონაწერის მიღება შეუძლია პირადი კაბინეტიდან. შიდა ბალანსი არ შეიძლება იყოს უარყოფითი ციფრი იგი ყოველთვის მეტი ან ტოლი უნდა იყოს ნულის. 

მომხმარებლებს საშუალება აქვთ საკუთარი შეხედულებებისამებრ  შეავსონ და შემდეგში მოახდინონ ანგარიშსწორება ბალანსის მეშვეობით. Chinashop.ge უკლებლივ ყველა მომხმარებელს საშუალებას აძლევს პერსონალური ბალანსის მეშვეობით გადაიხადოს ნივთის ან ტრანსპორტირების საფასური.


ბალანისის შევსება:

შეავსეთ ბალანსი შემდეგი კომპანიების თვითმომსახურეობის ტერმინალებიდან:

1. TbcPay -ს და MultiPay -ს სწრაფი გადახდის ტერმინალები.
2. Nova(PayBox) სწრაფი გადახდის ტერმინალები.
3. Expresspay  სწრაფი გადახდის ტერმინალები.


მიბრძანდით ტერმინალტან ამანათების და ტრანსპორტირების გაყოფილებაში მონახეთ chinashop.ge/get.ge -ს ღილაკი. შეიყვანეთ მომხმარებლის იდენტიფიკატორი (ჩვენს შემთხვევაში ეს გახლავთ ტელეფონის ნომერი რითაც რეგისტრირებულები ხართ სისტემაში მაგ: 591 22 33 44) მოათავსეთ თანხა და დაელოდეთ თანხის ასახვას პერსონალური ბალანსის ანგარიშზე. თანხა ანგარიშზე მყისიერად უნდა აისახოს.

ბალანსზე არსებული ნაშთების დაცვა.

chinashop.ge -ს ბალანსი ეს არის ელ. საფულე "mp.ge" რომელიც შექმნილია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. მოცემული საფულის ოპერატორი გახლავთ  კომპანია Money Movers (ს/კ 200274318 license: 0008-9004 ) რომელიც თავის მხრივ ახდენს ელ. ფულის ემიტირებას და შემდეგ მის საგადასახადო ინსტრუმენტზე განთავსებას ასევე მის დაცვას და უზრუნველყოფას.

არსებული საფულე ყველა მომხმარებელს ავტომატურ რეჟიმში ეხსნება და ებმევა პირად კაბინეტს შემდგომი ანგარიშსწორების მიზნით. იმ შეთხვევაში თუ მომხმარებელს უკვე გააჩნია საფულე "mp.ge" -ს სისტემაში, მაშინ chinashop.ge მომხმარებელს შესთავაზებს ამ საფულის მობმას რაც ჩვენ სისტემაში mp.ge საფულის  პაროლის შეყვანას გულისხმობს.

გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ იმ გარემოებას, რომ ნივთების შესაძენად ან ტრანსპორტირების გადასახადის გადახდისას აუცილებელი არაა ბალანსით სარგებლობა. უბრალოდ გადახდის დროს აირჩიეთ ბალანსისგან განსხვავებული ნებისმიერი სხვა მეთოდი მაგ: ვიზა/მასტერკარდი  და მოახდინეთ ანგარიშსწორება ამ მეთოდით. ასეთ შემთხვევაში თანხის ჩამოჭრა მოხდება პლასტიკური ბარათიდან. ამ დროს პერსონალურ ბალანსზე ნაშთი არ შეიცვლება.