ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდა ნივთის ჩამოსვლის შემდეგ


ბევრი მომხმარებელი გვეკითხება რატომ გახდა საჭირო ნივთის ჩამოსვლის შემდეგ თანხის დამატება როცა მას ნივთის ღირებულება უკვე გადახდილი აქვს - 
პასუხი მარტივია ფასისი ფორმირებისას ჩვენთვის ნივთის წონა თუ წინასწარ ცნობილია ფასის ფორმირდებისას ვითვალისწინებთ ნივთის ტრანსპორტირების ღირებულებასაც და მას ნივთის ღირებულებას ვამატებთ შედეგად ვიღებთ ერთ ფასს რომელსაც მომხმარებელი იხდის შესაბამისად ნივთის საწყობში ჩამოსვლის შემდეგ მომხმარებელს არაფრის დამატება არ უწევს.

ნივთები სადაც ტრანსპორტირების ღირებულება შესულია ფასსში გამოიყურებიან შემდეგ ნაირად:გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს მაღაზიაში წარმოდგენილია რამდენიმე ასეული მილიონი პროდუქტი ლოგიკურია, რომ ჩვენ რიგ ნივთებზე არ გაგვაჩნია ინფორმაცია მათი წონის შესახებ ასეთ ნივთებს ჩვენ ვწონით და მომხმარებელს ვთხოვთ დამატებით ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდას მანამ სანამ მოხდება ამ ნივთის მომხმარებელზე მიწოდება. 

მხედველობაში მიიღება ამანათის ფიზიკური და მოცულობითი წონის თანაფარდობა. თუ მოცულობითი წონა აღემატება ფიზიკურ წონას, ამანათის წონა ანგარიშდება მისი მოცულობიდან გამომდინარე და პირიქით, თუ ამანათის ფიზიკური წონა აღემატება მის მოცულობით წონას, ანგარიშდება ფიზიკური წონის მიხედვით. 

1 კილოგრამის ტრანსპორტირების ღირებულება -  20 ₾ .  (100 გრამი - 2,00 ₾) 

მოცულობითი წონის დაანგარიშება - გამოიყენება ავიაკომპანიების მიერ და გულისხმობს სპეციალური ფორმულის გამოყენებით, ტვირთის წონის დადგენას მისი მოცულობიდან გამომდინარე:
 

სიგრძე X სიგანეზე X სიმაღლეზე / 6000  (სანტიმეტრის შემთხვევაში)
სიგრძე X სიგანეზე X სიმაღლეზე / 366  (ინჩის შემთხვევაში)

იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს ბალანსზე გააჩნია დადებითი ნაშთი სისტემა ავტომატიურად მოახდენს ტრანსპორტირების ღირებულების ჩამოჭრას (მყისიერად) როგორც კი მისი დარიცხვა მოხდება.

ნივთები რომლის ღირებულებაშიც არ შედის ტრანსპორტირების ღირებულება წარმოდგენილი არიან შემდეგი ფორმით: